Registrering livsmedelsverksamhet

Om du vill starta eller ta över en verksamhet med livsmedelshantering behöver du lämna in en anmälan om registrering till oss på kommunens miljökontor. Kravet på registrering gäller till exempel restauranger och andra serveringar, butiker, kiosker, skolkök, lager och bagerier. 

Vilka verksamheter ska registreras?

Kravet på registrering gäller till exempel restauranger och andra serveringar, butiker, kiosker, skolkök, lager och bagerier. Observera att även verksamheter som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor och matmäklare, kan omfattas av kravet på registrering. Vissa mejerier och slakterier godkänns av Livsmedelsverket.

Om verksamheten byter organisationsnummer eller byter ägare ska detta också anmälas till oss. Vid ägarbyte ska den nye ägaren skriftligt registrera sitt företag och den gamla ägaren avregistrera sitt företag genom att skicka in anmälan upphörande av livsmedelsanläggning. 

Om din verksamhet är mycket enkel eller tillfällig kan det hända att du inte behöver registrera din livsmedelsverksamhet, hör av dig till oss för att ta reda på vad som gäller för just din verksamhet.

Hur anmäler jag?

Du måste anmäla verksamheten minst två veckor innan verksamheten ska starta. Du får starta verksamheten två veckor efter att anmälan lämnats in, även om du inte fått något beslut. Är du osäker på om din verksamhet kommer att bli av ska du inte anmäla den. När miljökontoret får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut om registreringen och en faktura på anmälningsavgiften.

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning kan du läsa våra anvisningar, som finns vid blanketten. I anvisningarna finns det ingående och detaljerat förklaringar hur anmälan ska fyllas i.

Dricksvattenanläggning

Om du har en dricksvattenanläggning ska du registrera din anläggning om;

  • du försörjer fler än 50 personer med dricksvatten eller
  • dricksvattnet erbjuds via en kommersiell verksamhet (till exempel restauranger, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder med mera) eller
  • dricksvattnet erbjuds via en offentlig verksamhet (till exempel förskola, skola, bibliotek med mera) eller
  • har en gemensam anläggning som i genomsnitt levererar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn.

Vad händer om jag inte anmäler?

Om du startar eller tar över en livsmedelsanläggning utan att ha anmält det till miljökontoret riskerar du att få betala en sanktionsavgift, läs mer om detta under Sanktionsavgift vid utebliven registrering.

Upphörande av livsmedelsanläggning

För att bespara både dig och oss onödigt arbete är det viktigt att du avregistrerar din verksamhet hos oss så snart du vet att den ska upphöra. Samma sak gäller om ett annat företag tar över din verksamhet.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor