Registrering

Om du vill starta eller ta över en verksamhet med livsmedelshantering behöver du lämna in en anmälan om registrering till oss på samhällsbyggnad.

Vilka verksamheter ska registreras?

Kravet på registrering gäller till exempel restauranger och andra serveringar, butiker, kiosker, skolkök, lager och bagerier. Observera att även verksamheter som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor och matmäklare, kan omfattas av kravet på registrering.

Om verksamheten byter organisationsnummer eller byter ägare ska detta också anmälas till oss. Vid ägarbyte ska den nye ägaren skriftligt registrera sitt företag och den gamla ägaren avregistrera sitt företag genom att skicka in anmälan upphörande av livsmedelsanläggning. 

Godkännande

Undantaget för registrering är större livsmedelanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller en fiskindustri. För sådana verksamheter måste du istället ansöka om ett godkännande. Då kommer samhällsbyggnad eller Livsmedelsverket att kontrollera att din anläggning uppfyller lagstiftningens krav innan du får starta. 

Hur anmäler jag?

Du måste anmäla verksamheten minst två veckor innan verksamheten ska starta. Du får starta verksamheten två veckor efter att anmälan lämnats in, även om du inte fått något beslut. Är du osäker på om din verksamhet kommer att bli av ska du inte anmäla den. När samhällsbyggnad får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut om registreringen och en faktura på anmälningsavgiften.

Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning kan du läsa våra anvisningar, som finns vid blanketten. I anvisningarna finns det ingående och detaljerat förklaringar hur anmälan ska fyllas i.

Dricksvattenanläggning

Om du har en dricksvattenanläggning ska du registrera din anläggning om;

  • du försörjer fler än 50 personer med dricksvatten eller
  • dricksvattnet erbjuds via en kommersiell verksamhet (till exempel restauranger, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder med mera) eller
  • dricksvattnet erbjuds via en offentlig verksamhet (till exempel förskola, skola, bibliotek med mera) eller
  • har en gemensam anläggning som i genomsnitt levererar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn.

Vad händer om jag inte anmäler?

Om du startar eller tar över en livsmedelsanläggning utan att ha anmält det till samhällsbyggnad riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kr och 75 000. Hur stor sanktionsavgiften blir beror på företagets årsomsättning. För landsting, kommunala och statliga verksamheter är sanktionsavgiften 40 000 kr, oavsett omsättning.

Upphörande av livsmedelsanläggning

För att bespara både dig och oss onödigt arbete är det viktigt att du avregistrerar din verksamhet hos oss så snart du vet att den ska upphöra. Står verksamheten som aktiv i våra register den 1 januari kommer den som står som ägare till verksamheten att få en faktura från samhällsbyggnad som avser kommande års kontrollavgift. Samma sak gäller om ett annat företag tar över verksamheten. 

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00