Sanktionsavgift vid utebliven registrering

Du som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet kan få betala en sanktionsavgift på upp till 75 000 kr om du inte gör en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.

När ska jag göra en anmälan?

Om du ska:

  • starta en ny livsmedelsverksamhet
  • ta över en befintlig livsmedelsverksamhet
  • flytta till andra lokaler, så att verksamheten får ny adress

är du skyldig att göra en anmälan om registrering till ansvarig kontrollmyndighet. I Uddevalla kommun är det till samhällsbyggnad, miljökontoret du ska anmäla din verksamhet. Anmälan ska göras minst två veckor innan du startar eller övertar verksamheten.

Behövs en ny anmälan om jag byter bolagsform?

Ja. Om du byter bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag, är du också skyldig att göra en anmälan om registrering. Det beror på att verksamheten får ett nytt organisationsnummer och då blir en ny juridisk person.

Behövs en ny anmälan om jag tar över ett befintligt aktiebolag?

Nej. Om verksamheten inte ändrar organisationsnummer, så behövs inte någon ny anmälan. Däremot får du gärna informera oss på miljökontoret om verksamheten har nya kontaktuppgifter, exempelvis en ny ansvarig kontaktperson.

Hur mycket får jag betala om jag har missat att anmäla en ny verksamhet?

Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen, men som lägst 5 000 kr och högst 75 000 kr för privata företag. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kr.

Hur mycket får jag betala om jag har missat att anmäla en befintlig verksamhet som jag tar över?

Sanktionsavgiften ska motsvara en halv procent av årsomsättningen, men som lägst 2 500 kr och som högst 40 000 kr för privata företag/verksamheter. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kr.

Jag visste inte eller glömde att jag behövde göra en anmälan, måste jag ända betala sanktionsavgift?

Ja.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor