Lotteritillstånd

Föreningar kan ansöka om tillstånd att anordna lotterier. Ansökan görs på blankett som finns för utskrift (se nedan). Blanketter finns även att hämta på Kultur och fritid, Stadshuset, Varvsvägen 1.

Vem kan få lotteritillstånd

Utdrag ur § 15: Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som

  • enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet
  • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
  • inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak
  • för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

När behöver du inte söka tillstånd

Enligt lotterilagen § 19 behövs inget tillstånd då:

  • Försäljningen är begränsad i tid och plats till samma område där tillställningen sker.
  • Lottpriset är max 7:- och högsta vinstvärde max 700:-
  • Minst 35 % och max 50 % ska gå till vinster.

Kontakt

Anna-Helena Wiechel, +46 522‑69 65 11

Utvecklare

anna-helena.wiechel@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00