Lotteritillstånd

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

För att kallas ett registreringslotteri krävs att lotteriet endast tillhandahålls inom den kommun där föreningen är verksam.

Lotterierna får inte tillhandahållas online och får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats, genom ett serviceföretag.

Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.

Det ska alltid finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.

Läs mer om lotterier på Spelinspektionens hemsida.

För att ansöka om registrering fyller du i blanketten som finns nedan (”Ansökningsblankett för kommunala registreringslotteri Uddevalla 2021-12-08”). Blanketten går att fylla i digitalt och mailas i så fall till kulturfritid@uddevalla.se. Alternativt kan blanketten postas till Kultur och fritid, Uddevalla kommun, Varvsvägen 1.

Blanketter finns även att hämta på Kultur och fritid, Stadshuset, Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla.

Vem kan ha ett registreringslotteri?

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.

Enligt Spellagen krävs det att föreningen:

  1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
  2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
  3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
  4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2 § spellagen).

Ytterligare krav för registrering finns i 6 kap 9 § spellagen.

Lotterier utan registrering

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område, då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

Vidare kan en ideell förening anordna lotterier utan tillstånd i samband med en tillställning eller en sammankomst som de anordnar eller deltar i exempelvis ett idrottsevenemang, teaterföreställning eller marknad

Kraven är då:

  • Insatserna och vinsterna ska vara låga (2023 gäller följande, baserat på prisbasbeloppet: lottpris 13,125 kr.)
  • Värdet av den högsta vinsten får vara som mest 8 750 kronor (1/6 prisbasbelopp) samt att man bara kan vinna varor. Presentkort eller liknande ska undvikas som vinst.
  • Lotteriet ska bedrivas inom en viss kommun och försäljningen sker inom det område där tillställningen eller sammankomsten anordnas. Vid försäljning utanför området för evenemanget ska föreningen ansöka om registrering enligt 6 kap 9 §.
  • Lotteri kan också ordnas i samband med bingospel som den ideella föreningen eller registrerade trossamfundet anordnar.

Läs mer om vad som gäller i 3 kap.5 § punkt 1, spellagen (2018:1138).

Blanketter

Ansökningsblankett för kommunala registreringslotterier Pdf, 401.3 kB.

Redovisningsblankett kommunala registreringslotteri Pdf, 80.8 kB.

Kontakt

Anne-lie Holm Karlsson

+0522-69 65 82

anne-lie.holm@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor