Miljötillsyn inom Kuröds industriområde

Just nu inventerar samhällsbyggnad verksamheter inom Kuröds och Stureholms industriområde. Anledningen är att industriområdena ligger inom vattenskyddsområde och kommunen vill öka medvetenheten om vad som gäller för att minska risken för skador på miljö och hälsa. Verksamheter som redan har regelbunden tillsyn ingår inte i inventeringarna.

Om du har en cistern, hanterar köldmedia, kemikalier eller petroleumprodukter i verksamheten så innebär det en extra risk. Om det ingår i din verksamhet är det extra viktigt att du känner till vad som gäller.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor gällande vilka regler som gäller för din verksamhet, oavsett om du ingår i den aktuella inventeringen eller inte.

Har du fått ett brev från oss?

Du som ingår i vår inventering har fått ett brev från oss i dagarna.

  1. Läs informationsbroschyren i brevet och gör en bedömning om du behöver söka tillstånd eller anmäla din verksamhet till samhällsbyggnad.
    Informationsbroschyr, Inventering av industriområde (för utskrift)>> Pdf, 168.2 kB.
    Blanketter för anmälan av miljöfarlig verksamhet>>

  2. Fyll i checklistan och skicka tillbaka till oss senast den 14 oktober 2022. Vi vill ha svar från dig oavsett om du har en miljöfarlig verksamhet eller inte.
    Skicka till: e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se, eller adress: Miljötillsyn Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
    Checklista, Inventering av Kuröds och Stureholms industriområde (för utskrift)>> Pdf, 179.7 kB.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor