Offentliga lokaler, tillsyn

Offentliga lokaler kan vara exempelvis skolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottslokaler och badanläggningar. Kommunen har tillsyn på dessa verksamheter och vissa av verksamheterna ska anmälas till kommunen.

Alla som planerar att starta en verksamhet som vänder sig till allmänheten och är anmälningspliktig måste sex veckor i förväg göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Verksamheter som är anmälningspliktiga gällande inomhusmiljö och hygien är:

  • bassängbad (gäller alla bad som upplåts till allmänheten, till exempel badtunna, floatingtankar)
  • hygieniska verksamheter
  • skolor, förskolor, fritidsverksamheter
  • solarier

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga är bland annat:

  • äldreboenden
  • dagverksamheter
  • idrotts- och gymanläggningar
  • hotell- och konferensanläggningar

Tillsyn

För redan pågående offentlig verksamhet bedriver kommunen regelbunden tillsyn av verksamheterna, allt för att upprätthålla en god miljö och hygien. Då inspekteras bland annat ventilation, fukt, mögel och städrutiner. Avgifter tas ut för tillsynen, det kan vara en årlig avgift eller en timavgift. Läs mer om tillsynsenhetens avgifter under mer information nederst på sidan.

För de verksamheter som inte är anmälningspliktiga så har samhällsbyggnadsförvaltningen ändå ett tillsynsansvar och gör platsbesök för att se att verksamheten arbetar effektivt för att förebygga olägenheter för människors hälsa.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Tillsynsenhetens avgifter

Avgifter

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00