Bassänger

Du som vill driva en badanläggning ska anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen innan lokalen eller anläggningen börjar användas. Bassängbad innefattar en badanläggning som används av allmänheten och det gäller även bubbelpooler, floatingtankar och karbad.

Du ska skicka in din anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen minst sex veckor innan du ska starta verksamheten. Blankett att fylla i finns under mer information nederst på sidan.

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Verksamhetsutövaren ska genom sin egenkontroll veta att vattenkvaliteten är god, och rapportera till tillsynsmyndigheten om vattenkvaliteten försämras så att olägenheter för människors hälsa eller miljön kan uppstår. Den som ansvarar för verksamheten ska ha kunskap om reningsanläggningarnas effektivitet och rutiner för att ta hand om föroreningar i vattnet.

Arbetet med egenkontrollen ska dokumenteras eftersom det då blir lättare för personalen att utföra kontrollen samtidigt som det blir lättare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner samt vem som ansvarar för dessa. Det blir också lättare att redovisa egenkontrollen för
tillsynsmyndigheten.

Mer information om egenkontroll och vilka krav som finns, hittar du vid nedanstående länkar.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00