Solarier

Kommunen ansvarar för tillsynen av solarier. För att skydda dem som väljer att sola i solarium från att bli allvarligt brända har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram nya skärpta föreskrifter.

Ska du starta ett solarium som allmänheten ska kunna använda måste du först anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera. Blankett att fylla i finns under mer information nederst på sidan.

Egenkontroll

Du som driver en solarieverksamhet ska ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter till exempel smitta och brännskador.

Det innebär att du ska ha rutiner för hygien och smittskydd, godkänt bortforslande avfarligt avfall så som lysrör, kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, rutin för hantering av klagomål från kunder med mera. Egenkontrollen bör även innefatta rutiner för kontroll av lokalens ventilationssystem.  

Mer information om egenkontroll och vilka krav som finns, hittar du vid nedanstående länkar.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00