Offentliga lokaler

Offentliga lokaler som vänder sig till allmänheten kan vara exempelvis skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem och idrottslokaler. Det är samhällsbyggnad, enheten miljötillsyn som har tillsyn på dessa verksamheter.

Anmälningsplikt

Om du funderar på att starta en ny eller ta över en verksamhet som vänder sig till allmänheten kan du behöva göra en anmälan till oss. Om din verksamhet är en anmälningspliktig verksamhet (se nedan), ska du skicka in en anmälan till oss senast sex veckor innan du ska starta verksamheten. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta samhällsbyggnad.

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift. Blankett att fylla i finns under mer information nederst på sidan.

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga;

  • Skolor, förskolor, fritidsverksamheter
  • Solarier
  • Bassängbad

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga är;

  • äldreboenden
  • dagverksamheter
  • gruppbostäder och lokaler för hälso- och sjukvård
  • idrotts- och gymanläggningar
  • hotell- och konferensanläggningar

Egenkontroll

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, smittskydd, hygien och kemikaliehantering. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram.

Mer information om egenkontroll och vilka krav som finns, hittar du vid nedanstående länkar.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Blanketter

Avgifter

Avgifter

Kontroll

Egenkontroll

Miljötillsyn

Miljötillsyn

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00