Receptfria läkemedel

Uddevalla kommun utövar kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel och ska rapportera brister till Läkemedelsverket. Kontrollen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande. Kommunen tar ut en årlig kontrollavgift.

Hur fungerar det?  

Om du vill sälja receptfria läkemedel (även nikotinläkemedel) är du skyldig att anmäla detta till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas.

För att få sälja receptfria läkemedel måste ett egentillsynsprogram upprättas där det bland annat framgår vem som ansvarar för försäljningen och hur man ska undvika att sälja till personer under 18 år.  

Regler vid försäljning

  • Receptfria läkemedel får inte säljas till personer som inte fyllt 18 år.
  • Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern.
  • Den som säljer receptfria läkemedel och inte är hälso- och sjukvårdspersonal får endast informera om det som framgår på bipacksedeln.
  • Information om försäljningen ska lämnas till Läkemedelsverket.

Kontakt

Björn Hernius, tillståndshandläggare

+46 522‑69 68 38

bjorn.hernius@uddevalla.se

Familjekontoret

Junogatan 9

451 42 Uddevalla

Stefanie Kehde, tillståndshandläggare

+46 522‑69 51 12

stefanie.kehde@uddevalla.se

Familjekontoret

Junogatan 9

451 42 Uddevalla

Förslag på sidor