Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka. Vattenpipor och e-cigaretter omfattas också av tobakslagen.

Miljöer som ska vara rökfria

Cigarett och rökare
  • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus).
  • Lokaler för hälso- och sjukvård
  • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • Kollektivtrafik
  • Inomhus på restauranger och andra serveringsställen (en utomhusservering ska sakna tak eller bara ha en halv väggyta).
  • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus
  • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner
  • Ett visst antal rum på hotell

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, annat utrymme eller område utomhus som omfattas av rökförbud ansvarar för att regler om rökfria miljöer följs.

Ha inte askkoppar framme, sätt upp skyltar med rökförbud och informera personalen om motiven till rökförbudet.

Vad händer om en restaurang tillåter rökning?

Kommunen utför tillsyn för att tobakslagen ska följas.

Om bestämmelserna om rökförbud inte följs kan samhällsbyggnadsnämnden kräva att ägaren vidtar åtgärder som gör att lagen följs. Till kraven på ändringar kan ägaren få en slags böter som kallas vite. Tillåts rökning i lokalen trots kommunens krav kan ägarens laglydighet ifrågasättas. Därmed kan också ett eventuellt serveringstillstånd för alkohol ifrågasättas, eftersom laglydnad är ett krav för att ha serveringstillstånd.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00