Skadedjur

Skadedjur och ohyra är benämningen på djur som medför olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller styrelse. Djur som ofta upplevs som störande kan vara kråkfåglar, duvor och måsar, insekter, getingar samt råttor och möss. Bor du i villa bör du kontakta en skadedjursbekämpningsfirma.

Det är hyresvärden som har ansvar för att förebygga störningar från kråkfåglar, måsar och duvor. Bor du i villa, bör du kontakta en skadedjursbekämpningsfirma.

Gäller det skador på hus, som mögel, hussvamp eller hästmyror, så kontaktar du i första hand ditt försäkringsbolag. Om du upplever att något biter dig är det bäst att besöka en läkare.

Kajor och fiskmåsar

Samhällsbyggnad får ibland samtal från människor som störs av kajor och fiskmåsar som låter och smutsar ner. Det finns inga riktigt bra sätt att få bort dem.

Kajor och fiskmåsar orsakar ytterst sällan olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Eftersom de är allätare är det viktigt att hålla rent och inte lämna matrester tillgängliga. Fastighetsägare har ansvar att hålla rent på trottoaren utanför fastigheten.

Andra skadedjur

  • Kackerlackor
    Finns lite var stans i vår omgivning, men de syns inte alltför ofta eftersom de är nattaktiva. På semestern utomlands kanske man kan se en snabb gynnare springa på golvet i hotellrummet. I lokaler med dålig lokalvård kan de frodas bland avfall. Undvik att få med kackerlackor i bagaget hem från utlandsresan genom att skaka kläderna, inspektera souvenirer och tänk på att mat även är mat för kackerlackor.

  • Vägglusen
    Är mest känd för att vissa arter lever inomhus bland människor. Under dagen kryper de in i springor i bostaden och under natten kommer de fram för att sticka sovande människor. Ofta liftar de med resebagaget, men den kan exempelvis också spridas med second-hand saker. Skaffa dig kunskap innan resan hur du ska undvika att få med skadedjur i bagaget hem. Ett tecken på vägglöss är deras avföring. Små, svarta prickar är varningstecken. Större kolonier med löss avger också en karakteristisk, något mjölig lukt. Sticken påminner om myggbett, men beroende på hur känslig man är blir reaktionen mer eller mindre kraftig.

Förebyggande åtgärder

I de flesta fall är det vårt eget fel att det blir problem. Matrester från utställda soppåsar, överfulla soptunnor, uteserveringar, gatukök och nedskräpning innebär goda möjligheterna för att det blir många fiskmåsar i staden. Undvik att mata fåglar i anslutning till fastigheten. Var noggrann med avfallshanteringen, knyt igen soppåsarna och överfyll aldrig sopkärlet så att locket glipar. Ansvar för att sopor inte sprids ut vilar på fastighetsägaren eller den som ställer ut soporna.

Det går att få ned populationen av häckande kajor och fiskmåsar genom att störa fåglarna precis innan de går till häckning, till exempel genom att spänna nät över begärliga häckningsplatser, ta bort pinnar och annat bomaterial eller ta ned deras bon. Problemet med anfallande fiskmåsar är kortvarigt och något man får stå ut med under den korta tid, oftast inte mer än några dagar, de ägnar sig åt denna aktivitet. Om man undviker att gå nära ungar och håller sig nära träd och väggar klarar man sig i regel undan. I svåra fall på begränsade ytor kan man enkelt skydda sig genom att bära paraply. Att skjuta störtdykande individer innebär ofta ett lidande för de hjälplösa ungarna som lämnas kvar.

Samhällsbyggnads roll

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens agerande av olägenheten kan du vända dig till samhällsbyggnad, som är tillsynsmyndighet för frågor där risk för olägenhet för människors hälsa föreligger.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00