Skola, förskola

Förskolor och skolor omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Det är samhällsbyggnad, enheten för miljötillsyn som kontrollerar dessa verksamheter.

Anmälningsplikt

Om du funderar på att starta en ny eller ta över en skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra en anmälan till oss samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du startar.

Om en verksamhet flyttar eller utökar med nya lokaler ska du också göra en anmälan. Det kan till exempel handla om när en skola startar förskoleverksamhet i de befintliga lokalerna. Verksamheter som ska anmälas är förskola och öppen förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

När du anmäler får vi veta vilka nya verksamheter som öppnas i kommunen och kan ge dig de råd och anvisningar som behövs. Lämna in blanketten tillsammans med en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas. Blankett att fylla i finns under mer information nederst på sidan.

Under mer information kan du även kan läsa om vilka ytterligare krav som finns. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta samhällsbyggnad.

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Egenkontroll handlar om att regelbundet kartlägga verksamheten, göra riskbedömningar och sedan dokumentera resultat, åtgärder och rutiner. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera städning och ventilation eller att skapa en aktuell förteckning över vilka kemikalier som används med mera.

Det är också viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning i verksamheten. Enligt lagstiftningen i miljöbalken är det du som är ansvarig för en skola eller en förskola som är skyldig att se till att lagens och myndigheternas krav följs genom en god egenkontroll.

Arbetet med egenkontrollen ska dokumenteras eftersom det då blir lättare för personalen att utföra kontrollen samtidigt som det blir lättare att följa upp resultat och hitta brister i rutiner samt vem som ansvarar för dessa. Det blir också lättare att redovisa egenkontrollen för
tillsynsmyndigheten. 

Mer information om egenkontroll och vilka krav som finns, hittar du vid nedanstående länkar.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00