Fordon

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom fordonsbranschen. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.

Regler och tillstånd från kommunen

Miljöfarlig verksamhet

Systematiskt brandskyddsarbete

Tillstånd för brandfarlig vara

Tillstånd för explosiv vara

Bygglov

Kemikalier


Andra tillstånd som kan krävas

Transport av avfall, Länsstyrelsen


Lästips

Avfall och farligt avfall

Buller