Förskola och skola

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom förskola, skola och fritidshem. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.

Regler och tillstånd från kommunen

Brandskydd

Anmälan enligt miljöbalken, offentlig lokal

Livsmedelshantering

Bygglov


Lästips

Hälsoskydd och egenkontroll

Avfall

Rökfria miljöer


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00