Förskola och skola

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom förskola, skola och fritidshem. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.

Regler och tillstånd från kommunen

Brandsäkerhet

Anmälan enligt miljöbalken, skola förskola

Livsmedelshantering

Bygglov

Tillstånd att starta förskola, fritidshem och/eller pedagogisk omsorg

Andra tillstånd som kan krävas

Tillstånd att starta skola, Skolinspektionen

Lästips

Hälsoskydd och egenkontroll

Avfall

Rökfria miljöer