Idrott, gym och bad

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom idrott och bad. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.


Regler och tillstånd från kommunen

Bassängbad

Anmälan enligt miljöbalken, hygienlokal

Livsmedelshantering

Systematiskt brandskyddsarbete

Bygglov

Skyltlov

Kosmetiska produkter


Lästips

Avfall

Rökfria miljöer