Industri

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom industri. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.


Regler och tillstånd från kommunen

Miljöfarlig verksamhet

Bygglov

Livsmedelshantering

Brandsäkerhet

Tillstånd för brandfarlig eller explosiv vara

Cisterner

Planbestämmelser i detaljplan


Lästips

Avfall och farligt avfall

Förorenade områden

Kemikalier

Buller