Lantbruk och djurhållning

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom lantbruk. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.


Regler och tillstånd från kommunen

Miljöfarlig verksamhet

Bygglov

Tillstånd för brandfarlig och expolsiv vara

Lantbruk

Cisterner

Köldmedia

Avfall och farligt avfall


Lästips

Djurskyddskontroll

Kemikalier

Bekämpningmedel

Buller

Mineralgödsel i tillverkning av sprängämnen

Mineralgödsel (”handelsgödsel”) med högt innehåll av nitrater kan användas för att tillverka sprängämnen. I flera terrordåd världen över, även i vår omedelbara närhet, har mineralgödsel använts på detta sätt. Tillgången till mineralgödsel har därför begränsats för allmänheten, vilket kan göra dem mer stöldbegärliga. Genom att följa några enkla råd kan du minska risken att just din mineralgödsel används i brottsliga syften.

Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap>>