Logi

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom logi, som hotell eller pensionat. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.

Regler och tillstånd från kommunen

Anmälan enligt miljöbalken, offentlig lokal

Serveringstillstånd alkohol

Livsmedelshantering

Brandsäkerhet

Bygglov

Skyltlov

Köldmedia


Andra tillstånd som kan krävas

Tillstånd att driva hotell eller pensionat, Polisen


Lästips

Avfall

Rökfria miljöer

Hälsoskydd och egenkontroll i tillfälliga boenden