Mat och nöje

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom mat och nöje. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till. Restaurang, café, nattklubb eller en foodtruck är exempel på verksamheter som räknas till området Mat och nöje. Det är oftast flera myndighetsområden som berörs och det krävs många olika tillstånd.

Regler och tillstånd från kommunen

Livsmedelshantering

Bygglov

Serveringstillstånd alkohol

Brandskyddskrav vid servering av alkohol

Tillstånd för uteservering

Använda offentlig plats

Skyltlov

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

Köldmedia

Installation av fettavskiljare


Andra tillstånd som kan krävas

Tillstånd för offentlig tillställning, Polisen


Lästips

Avfall

Buller

Rökfria miljöer