Vård och hälsa

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom vård och hälsa, exempelvis en tandläkarmottagning eller en vårdmottagning. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.


Regler och tillstånd från kommunen

Miljöfarlig verksamhet

Brandskydd

Bygglov

Skyltlov

Anmälan enligt miljöbalken, offentlig lokal


Andra tillstånd som kan krävas

Transport av avfall, Länsstyrelsen


Lästips

Rökfria miljöer

Avfall och farligt avfall

Hälsoskydd och egenkontroll i offentliga lokaler