Vattenskyddsområden

Föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor. Det är därför en mycket viktig uppgift för kommunen att skydda vattnet mot föroreningar. Vattnet skyddas genom att kommunen fastställer vattenskyddsområden där vatten rinner mot en vattentäkt.

Uddevalla kommun har vattenskyddsområde för kommunens alla dricksvattentäkter. Våra skyddsområden delas in i zoner beroende på avstånd till vattentäkten och rinntiden, det vill säga den tid det tar för vattnet att nå själva vattentäkten. Inom zonerna gäller olika skyddsföreskrifter för att risken för förorening av täkten ska minska. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd från eller anmälan hos miljökontoret.

Till grund för arbetet med att upprätta vattenskydd ligger EU-s ramdirektiv för vatten, miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för bildande av vattenskyddsområde.

Uddevallas vattenskyddsområden

Grundvattentäkter

Ytvattentäkter

Karta över vattenskyddsområden

Klicka på kartan nedan för att komma till kommunkartan över vattenskyddsområden. I kartan syns den sekundära och den tertiära skyddszonen om det finns en sådan. Har du frågor om den primära skyddszonen, kontakta samhällsbyggnad.

Karta över vattenskyddsområden i Uddevalla

Klicka på bilden för att komma till kommunkartan

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor