Faktura till Uddevalla kommun

Fakturor som skickas till skanning

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har kommunen elektronisk fakturahantering. Det innebär att pappersfakturor från våra leverantörer skannas, det vill säga omformas till en elektronisk bild samtidigt som viss information på fakturan tolkas automatiskt.

Det är viktigt att fakturan innehåller en beställarkod i referensfältet för att den ska hamna rätt i vår organisation.

Följ de krav som står i EU-direktivet 2001/115/EG (faktureringsdirektivet) och ange följande uppgifter på er faktura till oss:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum/betalningsvillkor
 • Fakturabelopp
 • Valuta
 • Momsbelopp
 • Organisationsnummer/VAT-nummer
 • Betalningssätt, Plusgiro-, Bankgiro-nummer eller bankkonto (IBAN)- nummer
 • Referens/beställarkod (som uppges av köparen)
 • Datum för utförd tjänst/varuleverans
 • Varu-/tjänstbenämning med artikelnummer/tidsåtgång
 • Pris för vara/tjänst per artikel

Ytterligare krav

 • Vi betalar er faktura 30 dagar efter att den har ankommit till oss, om inte annat uttryckligen har avtalats. Om det är en helgdag sker betalningen först påföljande arbetsdag.
 • Inga reklamutskick får göras tillsammans med era fakturor.

Önskemål gällande utseende av er faktura

 • Typsnitt: Courier 10
 • Färg: Svart-vitt

Fakturaadress till Uddevalla kommun

Uddevalla kommun
Box 50742
202 70 Malmö

Ange beställarkod

Kontakt

Irene Medina Ströberg, +46 522‑69 64 50

E-handelsutvecklare

irene.medinastroberg@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00