Faktura till Uddevalla kommun

Har du levererat varor eller tjänster till Uddevalla kommun vill vi att du fakturerar oss elektroniskt. Det finns flera sätt att göra det, du kanske redan idag har ett system eller köper en tjänst där du kan skicka elektroniska fakturor.

Elektronisk adress,

PEPPOL-ID: 0007:2120001397

Mer information finns på sidan om E-faktura »

Det är viktigt att fakturan innehåller en beställarkod i referensfältet för att den ska hamna rätt i vår organisation.

Följ de krav som står i EU-direktivet 2001/115/EG (faktureringsdirektivet) och ange följande uppgifter på er faktura till oss:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum/betalningsvillkor
 • Fakturabelopp
 • Valuta
 • Momsbelopp
 • Organisationsnummer/VAT-nummer
 • Betalningssätt, Plusgiro-, Bankgiro-nummer eller bankkonto (IBAN)- nummer
 • Referens/beställarkod (som uppges av köparen)
 • Datum för utförd tjänst/varuleverans
 • Varu-/tjänstbenämning med artikelnummer/tidsåtgång
 • Pris för vara/tjänst per artikel

Ytterligare krav

 • Vi betalar er faktura 30 dagar efter att den har ankommit till oss, om inte annat uttryckligen har avtalats. Om det är en helgdag sker betalningen först påföljande arbetsdag.
 • Inga reklamutskick får göras tillsammans med era fakturor.

Postadress

Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla

Kontakt

Peter Nydal, e-handelsutvecklare

+46 522‑69 60 37

peter.nydal@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor