Rekvisition

Rutin av hantering med rekvisitioner

Rekvisitionsblock kommer inte längre att användas (kommer att tas bort efter hand) utan ersättas av ett PDF-dokument som skapas i kommunens affärssystem Raindance. För dig som leverantör innebär det att rekvisitionen får en annan layout.

Kontroll av rekvisitionens giltighet

Rekvisitionen kan endast skrivas ut från affärssystemet när den har godkänts och attesterats av behörig person enligt kommunens attestförordande. På rekvisitionen finns angivet giltighetsdatum. För eventuell kontroll finns även telefonnummer till personen som attesterat rekvisitionen.

Informationen som finns som "Vår referens" avser den som skapat rekvisitionen i affärssystemet och behöver inte vara samma person som lämnar rekvisitionen.

Fakturareferens

Det är viktigt att rekvisitionsnumret anges på fakturan. Detta nummer ska skrivas in i fakturafältet Order referens alternativ Er referens på alla fakturor som skickas till kommunen. Rekvisitionsnumret behövs för att fakturan ska cirkuleras till ansvarig/rätt person för godkännande. Det är viktigt att rekvisitionsnumret finns angivet för att hanteringen av fakturan inte ska fördröjas.

Skicka faktura

Uddevalla kommun tar endast emot elektroniska fakturor.

Kontakt

Peter Nydal, e-handelsutvecklare

+46 522‑69 60 37

peter.nydal@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor