Jag är eller vill bli leverantör

Uddevalla kommun vill att det ska vara möjligt för företag att delta i upphandlingar och direktupphandlingar. För oss är det viktigt att nyttja de konkurrensmöjligheter som finns och att utveckla marknaden. Här har vi samlat information för dig om är eller vill bli leverantör.

En upphandling börjar med att vi har behov av en vara eller tjänst. Det kan även vara så att ett ramavtal håller på att löpa ut och behöver ersättas med ett nytt.

Det finns olika sätt att bli leverantör till oss.

  • Lämna anbud och vinna upphandling som avser specifikt objekt, till exempel en byggentrepenad
  • Bli leverantör genom direktupphandling
  • Teckna ett ramavtgal genom att lämna ett anbud och vinna upphandlingen

Den leverantör som lämnat anbud och som kan uppfylla kravställningen och leverera rätt kvalitet till bäst pris tilldelas avtalet. Se våra aktuella upphandlingar här.

Vi måste enligt lagen annonsera våra upphandlingar i en allmän tillgänglig databas. Vi använder oss av OPIC som är Sveriges största upphandlingsdatabas.

Värdet på upphandlingen avgör om den ska genomföras enbart i Sverige eller inom EU. Här hittar du upphandlingar som ska annonseras i EU (länk till annan webbplats)

Direktupphandling

Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en viss form för inköp under 700 000 kronor. Det innebär att det inte finns några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras, till exempel om annonsering, konkurrensutsättning eller liknande. Läs mer om direktupphandlingar på upphandlingsmyndighetens hemsida.

Vid övriga frågor gällande direktupphandlingar och upphandlingar, kontakta upphandling@uddevalla.se

Uddevalla har möjlighet att använda sig av ramavtal vid inköp. Ramavtal är ett samlingsbegrepp för ett köpeavtal när till exempel olika verksamheter behöver köpa in varor och tjänster av samma typ vid upprepade tillfällen. För den typen av varor och thänster finns det gemensamma ramavtal. Ett ramavtal är giltligt som längst under fyra år och upphandlas på olika sätt:

  • Egen upphandling
  • Via SKR, Kommentus Inköpscentral AB, Kammarkollegiet eller annan inköpscentral.
  • I samarbete med upphandlande myndigheter och enheter

Lista över gällande ramavtal.

Efter att anbuden i en upphandling har kommit in och utvärderats fattas ett tilldelningsbeslut. I detta meddelas om vem som vunnit upphandlingen.

Förslag på sidor