Konkurrensutsatt verksamhet

I Uddevalla finns inom socialtjänsten ett valfrihetssystem inom hemtjänst och boendestöd. Olika uppdragsbeskrivningar reglerar uppdraget. Mer information om vad som krävs för att bli utförare inom socialtjänsten hittar du under fliken Bli utförare socialtjänst.

Inom barn och utbildning får enskilda efter ansökan godkännas av kommunen som huvudmän för förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem som inte drivs i anslutning till en skola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller och verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande kommunal verksamhet. Ytterligare bestämmelser finns i skollagen.

Information om hur ansökan görs hittar du under fliken starta förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00