Konkurrensutsatt verksamhet

I Uddevalla finns valfrihetssystem inom både hemtjänst och boendestöd. Olika uppdragsbeskrivningar reglerar uppdraget. Mer information om vad som krävs för att bli leverantör inom socialtjänsten hittar du under fliken Bli leverantör i socialtjänst.

Inom barn och utbildning får enskilda efter ansökan godkännas av kommunen som huvudmän för förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem som inte drivs i anslutning till en skola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller och verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande kommunal verksamhet. Ytterligare bestämmelser finns i skollagen.

Information om hur ansökan görs hittar du här.

Förslag på sidor