Bli leverantör i socialtjänst

Inom socialtjänsten finns ett valfrihetssystem inom hemtjänst. Uppdraget inom valfrihetssystemet regleras på olika sätt och framgår av upphandlingsdokument. Mer information om vad som krävs för att bli leverantör inom socialtjänsten hittar du under fliken valfrihetssystem.

Inom socialtjänsten finns också möjlighet att teckna samarbetsavtal för inköp av varor till brukare. Mer information om vad som krävs hittar du under fliken samarbetsavtal plock av varor.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor