Bli leverantör i socialtjänst

Inom socialtjänsten finns två valfrihetssystem, inom hemtjänst och inom boendestöd. Uppdragen inom valfrihetssystemen regleras på olika sätt och framgår av respektive förfrågningsunderlag och upphandlingsdokument. Mer information om vad som krävs för att bli leverantör inom socialtjänsten hittar du under fliken Valfrihetssystem.

Inom socialtjänsten finns också möjlighet att teckna samarbetsavtal för inköp av varor till brukare. Mer information om vad som krävs hittar du under fliken Samarbetsavtal plock av varor. 

Kontakt

Åsa Jarhag Håkansson, strateg

+46 522‑69 70 31

asa.jarhaghakansson@uddevalla.se

Socialkontor

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla