Bli utförare socialtjänst

Inom socialtjänsten ett valfrihetssystem inom hemtjänst och boendestöd. Förfrågningsunderlag reglerar uppdraget. Mer information om vad som krävs för att bli utförare inom socialtjänsten hittar du under fliken förfrågningsunderlag valfrihetssystem.

Inom socialtjänsten finns också möjlighet att teckna samarbetsavtal för inköp av varor till brukare. Mer information om vad som krävs hittar du under fliken samarbetsavtal plock av varor. 

Kontakt

Åsa Jarhag Håkansson, +46 522‑69 70 31

Strateg

asa.jarhaghakansson@uddevalla.se

Socialkontor Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00