Norgårdenskolan 

Filmen gjord av Liam Rönning

Norgårdenskolan är belägen utanför Uddevalla centrum och i närheten av Torp köpcentrum. Skolan är en F-9 skola, uppdelad på två organisationsenheter. F-6 med tillhörande fritidshem och 7-9 med särskild undervisningsgrupp/flexgrupp.

Norgårdenskolan F-9

En kunskapsförmedlare i världsklass

På Norgårdenskolan utbildar vi för en hållbar framtid. Genom att främja olikheter skapar vi förutsättningar för våra världsmedborgare. Vi är en skola för alla och vi ser elevers olikheter som en tillgång. I vår skola frambringar vi ett rikt lärande som berör och där alla elever inkluderas utifrån sina specifika behov.

Genom en tryggad kunskapsförmedling ingjuter vi mod hos våra elever. Mod att tro på sin unika förmåga och den egna kraften att påverka sin morgondag. Värdegrunden lyser över vårt dagliga arbete där vi finner inspiration i medmänsklighet, allas lika värde, gemenskap, generositet, öppenhet och glädje. Vi ser inflytande som en kraftfull tillgång då det stärker elevens nyfikenhet, förmåga att ta eget ansvar och lust att lära.

I vårt arbete med att vägleda oss själva och våra elever värdesätter vi profession, medarbetarskap och samarbete. På så vis har elever, skolpersonal och föräldrar tillit till varandra.

Vi är tillsammans i resan mot målet.

Årskurs F-6

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Tieto Edu

Rektor
Linda Mellander
Telefon 0522-69 71 56

Biträdande rektor
Pernilla Kallas
Telefon 0522-69 66 10

Administratör
Jessica Lindgren
Telefon 0522-69 66 06

Årskurs 7-9

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Tieto Edu

Rektor
Linda Ek
Telefon 0522-69 72 51

Biträdande rektor
Mikael Holm
Telefon 0522-69 66 78

Administratör
Junette Berglund
Telefon 0522-69 72 57

Adresser
A-huset (godsmottagning) = Norgårdsvägen 16
B-huset (kök 1) = Norgårdsvägen 18
C-huset (slöjd) = Norgårdsvägen 14
D-huset (administration) = Norgårdsvägen 12
D-huset (kök 2) = Loftvägen 1

Postadress
451 75 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00