Krishantering

Uddevalla kommun har en beredskap för att möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris och katastroflägen. Målsättningen med krishantering är att mildra påfrestningarna under kriser och att samordna de resurser som krävs. 

Vad är en extraordinär händelse?

Mycket stora krishändelser, där samhället riskerar att sluta fungera, kallas för extraordinära händelser. Exempel på extraordinära händelser är längre elavbrott, avbrott i vattenförsörjningen, höga vattenflöden, pandemier (infektionssjukdomar med hög och snabb smittspridning) med mera.

Beslutet om en händelse inom Uddevalla kommun är extraordinär fattas av krisledningsnämnden som består av politiker. De avgör om kommunens krisledningsorganisation ska aktiveras.

Så fungerar kommunens krisledningsarbete

En viktig del av krisledningsarbetet är att snabbt nå ut med information till allmänhet och massmedia. Kommunen kan vid behov aktivera en upplysningscentral dit allmänheten kan vända sig.

Kommunen samverkar kontinuerligt med andra samhällsaktörer som andra kommuner, Länsstyrelsen i Västra Götaland och polisen. Samverkan sker både i förberedande syfte och under en krishantering.

Kontakt

Björn Segelod, +46 522‑69 65 65

Säkerhetschef

bjorn.segelod@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00