Frivillig resursgrupp Uddevalla

Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Uddevalla består av frivilliga som under kommunal regi kan vara ett stöd i samband med kriser eller andra extraordinära händelser då de ordinarie resurserna inte räcker till. Medlemmarna har utbildats av Civilförsvarsförbundet och Frivilliga Resursgruppen i Uddevalla har ett 30-tal medlemmar. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen.

I samband med en kris eller extraordinär händelse har Frivilliga Resursgruppen ansvar för att bemanna samlingsplatser där man exempelvis kan dela ut dricksvatten eller mat. Gruppen kan också anlitas om kommunen behöver hjälp med dörrknackning för att informera i ett visst geografiskt område. Medmänskligt stöd till de drabbade är en annan viktig arbetsuppgift.

Frivilliga Resursgruppen deltar i olika offentliga arrangemang för att bland annat ge tips till allmänheten om vad man behöver ha hemma för att klara sig i hemmet 72 timmar under en kris och hur man genomför hjärt- och lungräddning.

Vill du ha mer information om Frivilliga Resursgruppen i Uddevalla eller veta hur man gör för att gå med? Skicka mejl till frguddevalla@civil2.se

Frivilliga Resursgruppen i Uddevalla på Facebook

Förslag på sidor