Sevesoanläggningar

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Sevesoanläggningar i Uddevalla kommun

I Uddevalla finns följande fem anläggningar.

Mer information om servesoanläggningar hittar du på Räddningstjänsten Mitt Bohusläns webbplats.

Sevesoanläggningar - Mitt Bohuslän


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00