Kvinnojour och mansjour

Misshandel, psykiskt våld, våldtäkt och andra sexuella övergrepp är några exempel på våldsbrott som kan drabba främst kvinnor men även män. Ofta sker det i nära relationer.

I Uddevalla finns ingen mansjour. Är du man och behöver hjälp kan du ta kontakt med kommunens kriscentrum.

Kvinnojour

I en akut situation kan du som våldsutsatt kvinna och dina barn behöva ett tillfälligt skyddat boende för att fly från våld och hot. I Uddevalla erbjuder kommunen skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. Den ideella föreningen Kaprifolen finns med i verksamheten vid det skyddade boendet.

Kvinnojouren Kaprifolen e-post: kv.kaprifolen@gmail.com

Vid akut risk för liv och hälsa, ring 112

Kriscentrum – för våld i nära relation

Uddevalla kommuns kriscentrum erbjuder råd och stöd till män, kvinnor, barn och ungdomar som är eller har varit utsatt för våld eller hot i nära relation. Kriscentrum erbjuder även råd och stöd till dig som utövat våld eller hot i nära relation och vill ha en förändring.

Hos oss kan du få stödsamtal för att kunna förändra din situation och rådgivning i vart du kan vända dig i olika frågor.

Kriscentrum, kontorstid: 0522-69 68 43 eller 0522-69 60 00 (vx)

Våld i nära relationer - Kriscentrum 

Socialjouren

Om det är efter kontorstid och du är i behov av akut hjälp, ring socialjouren.

Socialjouren: 0522-69 74 44

Telefontider:

måndag–torsdag och söndag kl. 16-23
fredag kl. 15-02
lördag kl. 16-02

Övrig tid nås socialjouren via polisen, 114 14

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00