Kvinnojour och mansjour

Misshandel, psykiskt våld, våldtäkt och andra sexuella övergrepp är några exempel på våldsbrott som kan drabba främst kvinnor men även män. Ofta sker det i nära relationer.

I Uddevalla finns ingen mansjour. Är du man och behöver hjälp kan du ta kontakt med kommunens kriscentrum.

Är du utsatta för våld, hot eller andra övergrepp och kan vara i behov av skydd kan du kontakta våra handläggare som arbetar med frågan våld i nära relationer. Du når handläggarna via Familjekontoret reception på telefon 0522- 69 68 00 kontorstid mån kl 8-18 tis-torsdag 8-16.30 fred 8-15, all övrigt tid kan du vända dig till Socialjouren.

Vid akut risk för liv och hälsa, ring 112

Skyddat boende – Vingen

I en akut situation kan du som våldsutsatt och dina barn behöva ett tillfälligt skyddat boende för att komma ifrån våld och hot. Uddevalla kommun erbjuder tillfälligt skyddat boende på Vingen för våldsutsatta kvinnor och eventuellt medföljande barn 0-18 år. För att kunna få stöd via Vingen skyddat boende behöver du kontakta våra handläggare som arbetar med våld i nära relationer och som kan bevilja denna insats som ett bistånd. Du når handläggarna via Familjekontorets reception på telefon 0522- 69 68 00 kontorstid. Vill du ställa frågor direkt till Vingens skyddade boende når du Vingen på 0522- 69 56 10.

Socialjouren

Om det är efter kontorstid och du är i behov av akut hjälp, ring socialjouren.

Socialjouren: 0522-69 74 44

Telefontider
måndag–torsdag och söndag kl. 16-23
fredag kl. 15-02
lördag kl. 16-02

Övrig tid nås socialjouren via polisen, 114 14

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00