Störningsjour

Om någon materiell skada inträffar i din boende-, fastighets- eller gatumiljö, och som riskerar att leda till allvarliga konsekvenser – då kan du behöva kontakta något av journumren nedan. Det kan till exempel handla om en vattenläcka, brand eller oplanerade strömavbrott.

Gäller det problem som exempelvis hög musik, skadegörelse, oväsen, onormalt buller, gap och skrik, börja alltid med att kontakta den som stör. Om det inte fungerar ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare.

Gäller det misstanke om brott eller om situationen på annat sätt upplevs hotfull, ring polisen: 114 14. Om läget är akut och det behövs omedelbar hjälp, ring 112.

Trygghetsjour, Uddevallahem

Om du bor i någon av Uddevallahems bostäder kan du ringa deras trygghetsjour. Den är öppen vardagar kl.16 -09 och helger (hela dygnet). Telefon: 0522-65 35 99

Servicejour (ex vid utelåsning): 0522-65 35 85

Uddevallahem>>

Övriga journummer:

Förslag på sidor