Störningsjour

Om någon materiell skada inträffar i din boende-, fastighets- eller gatumiljö, och som riskerar att leda till allvarliga konsekvenser – då kan du behöva kontakta något av journumren nedan. Det kan till exempel handla om en vattenläcka, brand eller oplanerade strömavbrott.

Gäller det problem som exempelvis hög musik, skadegörelse, oväsen, onormalt buller, gap och skrik, börja alltid med att kontakta den som stör. Om det inte fungerar ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare.

Gäller det misstanke om brott eller om situationen på annat sätt upplevs hotfull, ring polisen: 114 14. Om läget är akut och det behövs omedelbar hjälp, ring 112.

Trygghetsjour

Om du bor i någon av Uddevallahems bostäder kan du ringa deras trygghetsjour. Den är öppen vardagar kl.16 -09 och helger (hela dygnet).

Telefon: 0522-65 35 99

Övriga journummer:

  • Brand 112 (i ej brådskande fall, ring 031-703 13 63)
  • Polisen 114 14
  • El - utvändigt och fjärrvärme 0522-141 46
  • Gator, vägar och parkeringar 0522-131 56
  • Kommunens fastigheter 0522-131 56
  • Vatten och avlopp 031-703 17 80
  • Räddningstjänsten 010-161 55 00

Förslag på sidor