Demens

För dig med demenssjukdom och dina anhöriga finns olika former av stöd och omsorg bland annat dagverksamhet, korttidsboende och gruppboende.

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem. Symptom kan bland annat vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, personlighetsförändring och svårigheter att hitta. Demens tillhör inte det normala åldrandet, men är vanligare i hög ålder.

Hur får jag hjälp?

Den medicinska utredningen görs av läkare, kontakta därför först din vårdcentral. Där görs en demensutredning och efter den kan eventuell diagnos ställas.

Ansökan om stöd

Behöver du ansöka om till exempel hemtjänst, avlastning, boende eller möjlighet att få delta i dagverksamhet riktad till personer med demenssjukdom, då ska du vända dig till en biståndshandläggare inom socialtjänsten.

Dagverksamhet

På Rosenhäll (adress Österled 2) finns Myråsen och Svalan, en särskild dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Myråsen och Svalan erbjuder dig möjlighet till meningsfulla aktiviteter, gemenskap och trygghet. Du kan delta 1-2 gånger i veckan. För att du ska kunna delta krävs ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare.

Särskilt boende för personer med demenssjukdom

Uddevalla kommun har vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom. Läs mer på sidan om demensboenden.

Stöd till dig som är anhörig

Anhörigcentralen erbjuder stöd, utbildning och avlastning för dig som vårdar en närstående i hemmet. Råd och stöd till anhöriga ges till alla som efterfrågar.

Läs mer om Anhörigcentralen

Är du anhörig till en person med demenssjukdom, och vill ta del av en digital vägledning med fakta, förhållningssätt och bemötande, så finns det en sådan här.

Kontakt

Biståndshandläggare

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret 
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post
kommunen@uddevalla.se


Demenssjuksköterska

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Socialtjänsten, Rosenhäll
Österled 2
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor