Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss med dina frågor kopplade till äldre personer i Uddevalla kommun.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till några av oss som arbetar med frågor som rör äldre personer i Uddevalla. Hittar du ingen kontakt inom det område du söker kan du alltid ringa vårt Kontaktcenter på telefon 0522 - 69 60 00 så hjälps du vidare!

Kontaktcenter

Kontaktcenter tar emot alla sorters frågor under kontorstid. De kan svara på allmänna frågor om hemtjänst, matleverans eller mötesplatser för äldre Om din fråga inte kan besvaras direkt ser de till att du får kontakt med en handläggare som kan svara på dina frågor.

Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.30
Telefon: 0522-69 60 00
E-post: kommunen@uddevalla.se

Myndighetsfrågor äldreomsorg

Om du behöver hjälp i hemmet på grund av hög ålder, fysisk funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom ska du kontakta en biståndshandläggare som utreder ditt behov och rätt till stöd. Det kan vara frågor som rör hemtjänst, vård- och omsorgsboende, biståndsbedömd dagverksamhet till exempel.

Biståndshandläggare, Biståndsenhet SoL

Telefontid måndag - fredag klockan 08.30-9.30

Telefon: 0522-69 60 00 (vx)

E-post kommunen@uddevalla.se

Adress:
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Färdtjänst

Färdtjänsthandläggare svarar på frågor som rör färdtjänst och riksfärdtjänst samt hur en ansökan går till.

Telefon: 0522-69 75 68

E-post: fardtjansthandlaggare@uddevalla.se

Adress:
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

God Man och förvaltare

"Samverkande överförmyndare" är en tjänstemannaorganisation för handläggning av överförmyndarärenden. Åtta kommuner samverkar genom att all handläggning sker på ett gemensamt kontor i Uddevalla.

Telefon: 0522-69 83 38

E-post: overformyndaren@uddevalla.se

Besöksadress:
Strömstadsvägen 28
451 50 Uddevalla

Postadress:
Uddevalla kommun
Samverkande överförmyndare
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor