Samtalsstöd med diakon

Ibland är livet sådant att det skulle vara skönt att ha någon att prata med. I Uddevalla samarbetar kommunens socialtjänst med Svenska kyrkan, vilket innebär att en diakon kan komma hem till dig och samtala en stund.

Syftet är att du som är i behov av hjälp eller en anhörig till dig, ska ha möjlighet till kontakt med någon som kan lyssna och vara en samtalspartner när det känns svårt. Du behöver inte vara religiös för att ha kontakt med en diakon.

Hur gör jag för att få hembesök av diakon?

Berätta för den personal du möter, att du är intresserad av att samtala med en diakon, så kan de förmedla kontaktuppgifter. Vill du själv ta kontakt, se telefon och mailadress här nedan.

Kontaktperson:
Elisabeth Berg, koordinatör
Telefon: 0522-63 80 05
E-post: elisabeth.berg@svenskakyrkan.se

Förslag på sidor