Uddevalla digitaliserar för smartare äldreomsorg

I framtiden behöver vi ta hjälp av digitala lösningar för att du som är äldre ska kunna känna dig trygg och leva ett så självständigt liv som möjligt. Anledningen är att vi inte kommer att ha tillräckligt med personal om vi ska arbeta på samma sätt som idag. Därför är Uddevalla med och inför välfärdsteknik och nya digitala arbetssätt för en smartare äldreomsorg.

Uddevalla är utvald av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som en av tio modellkommuner i landet, som ska stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik. I projektet som pågår under åren 2020-2022, ingår också att testa nya digitala lösningar.

I Uddevalla utvecklar vi

Presentationsfilm om Uddevalla som modellkommun för välfärdsteknik
Syntolkad presentationsfilm »

Kontakt

Christer Fransson, +46 522‑69 76 46

Avdelningschef

christer.fransson@uddevalla.se

Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00