Medicingivare

En medicingivare

Att få rätt läkemedel vid rätt tidpunkt är en viktig del av en bra vardag för många av hemtjänstens brukare. Uddevalla kommun erbjuder sedan någar år medicingivare som påminner om medicinen och ser till att doseringen stämmer. Medicingivaren talar om när det är dags för medicin och ökar tryggheten och självständigheten för personen som har den.

Medicingivaren är ett exempel på så kallad välfärdsteknik som innebär att man använder digitala hjälpmedel som stöd i hemmet. Det är hemtjänstpersonal som fyller på medicingivaren med doseringspåsar var fjortonde dag.

Medicingivare är bra för många, men inte för alla. Därför gör sjuksköterska tillsammans med hemtjänstpersonal en bedömning i samråd med brukaren och eventuellt anhöriga innan man provar.

Rätt medicin i rätt tid

Medicingivaren laddas med apodospåsar som innehåller de läkemedel som behövs vid varje tillfälle. Medicingivaren talar sedan om när det är dags för medicin och knappen i mitten på medicingivaren börjar att blinka. När man trycker på knappen så öppnas luckan och apodospåsen med medicinen kan plockas fram.

Om personen inte tar ut påsen hamnar den i ett låst förvaringsfack och det går en signal till hemtjänsten som stämmer av med sjuksköterska om åtgärd.

Film om medicingivare

Titta gärna på filmen (2 minuter) som visar hur uddevallabon Bo Eliasson använder sin medicingivare och där han även berättar hur det förenklar för honom i vardagen.

En syntolkad version av filmen finns på Uddevalla kommuns YouTubekanal:
Medicingivare i Uddevalla kommun - syntolkad film

Förslag på sidor