Trygghetssensorer

I Uddevalla har vi trygghetssensorer på några av våra vård- och omsorgsboenden. En trygghetssensor är ett hjälpmedel som är monterad på väggen i din bostad. Trygghetssensorn anpassas efter dina behov och kan bland annat känna av om du har fallit eller om du behöver hjälp. Den larmar personal som kan komma och assistera dig. Du skall känna dig trygg med att personalen får signaler när något inte står rätt till.

Du väljer vad din trygghetssensor ska upptäcka och göra. Till exempel kan du ha en sensor som märker om du faller inomhus och som larmar om du blir liggande på golvet. Vi installerar, visar och testar trygghetssensorn tillsammans med dig.

Exempel på saker och händelser som trygghetssensorn kan känna av

  • Dörr – när du går in i och ut ur rum
  • Säng – när reser dig upp i sängen, stiger upp eller ligger för stilla i sängen
  • Golv – om du faller och blir liggande på golve
  • Ljud – om du ropar på hjälp. Det finns möjlighet att prata med personal via sensorn

Ingenting sparas

Digital tillsyn utförs endast av behörig personal och inga ljud, bilder eller filmer sparas. Systemet innehåller inga uppgifter om dig som person.

Vanliga frågor och svar

Trygghetssensorn reagerar på det vi tillsammans med dig bestämt att den ska reagera på, exempelvis om du ramlar. Trygghetssensorn skickar då ett larm till personal. Trygghetssensorn skickar en kamerabild till personalen, som kan se vad som har hänt. Bilden är avidentifierad. Det betyder att det inte går att se vem personen på bilden är. Om personalen ser att något inte är som det ska, agerar de och hjälper dig.

På dagtid kan behörig personalen bara göra en digital tillsyn om sensorn har aktiverats på någon av de saker vi kommit överens om att den skall reagera på. När sensorn larmar kan personalen göra en digital tillsyn och se om du har behov av hjälp.

Nattetid kan behörig personal göra digital tillsyn utan att ett larm har utlösts. När det är natt kan vi titta till dig digitalt, utan att behöva störa din nattsömn. I stället för att komma in fysiskt kan vi se att allt är bra med dig och att du sover lugnt.

Du är delaktig utifrån dina förutsättningar och vi anpassar insatsen utifrån ditt behov. Vi kommer till dig när du behöver hjälp av oss.

Vi behöver ditt muntliga eller förmodade godkännande innan vi aktiverar sensorn. Det innebär att om du inte har några invändningar mot sensorn så antar vi att du godkänner den. Vi dokumenterar det i genomförandeplanen. Du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke.

Då utför vi fysisk tillsyn tills det att sensorn fungerar igen.

Dataskyddsförordningen stärker dina rättigheter när det gäller hur företag och andra organisationer hanterar dina personuppgifter. Du har bland annat rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter om dig som en organisation hanterar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Systemet innehåller inga uppgifter om dig som person.

Personalen ser konturen av dig i blå färg som bilden nedan visar.

Exempel på hur digital tillsyn ser ut på bild, endast konturen av personen syns.

Exempel på hur digital tillsyn ser ut på bild, endast konturen av personen syns.

Förslag på sidor