Barn och unga

Till Anhörigcentralen är barn och ungdomar välkomna. Vi har olika aktiviteter beroende på ålder.

Stöd till Barn som anhöriga - 7-12 år

Vänder sig till barn 7-12 år som lever tillsammans med en förälder eller syskon med långvarig sjukdom, en funktionsnedsättning eller missbruk. Här får barnet utrymme att ställa frågor, berätta om sin vardag och delta i aktiviteter med fokus på kreativitet och rörelse. Barnet får här träffa andra barn som är i en liknande familjesituation och dela varandras erfarenheter.

Parallellt med tiderna för barngruppen erbjuder vi föräldrar att delta i en föräldragrupp. På så vis kan barnen vara med i sin grupp under tiden som föräldrarna träffas på Anhörigcentralen.

Anmälan och mer information:

Ring 0522-69 75 88, 0522-69 68 28 eller skicka e-post: anhorigcentralen@uddevalla.se

Unga anhöriga - 13 år och uppåt

Är du ung,13 år och uppåt, och har en förälder med sjukdom eller missbruk? Kanske lever du tillsammans med ett syskon som har en funktionsnedsättning? Vi vet att du inte är ensam om det. Hos oss får du någon att prata med och träffa andra ungdomar i grupp med liknande familjeförhållanden.

För mer information:

Ring 0522-69 75 88, 69 68 28 eller skicka e-post: anhorigcentralen@uddevalla.se

Förslag på sidor