Barn och unga

Här på Anhörigcentralen är barn och ungdomar välkomna. Vi har olika aktiviteter beroende på ålder.

Barn

Kojan finns till som stöd för barn 7-12 år som har en förälder eller ett syskon som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Här får barnet utrymme att ställa frågor eller berätta om sin vardag och delta i aktiviteter med fokus på kreativitet och rörelse.

I Kojans gruppverksamhet får du träffa andra barn som är i en liknande familjesituation. Parallellt med tiderna för Kojans barngrupper erbjuder vi föräldrar att delta i en föräldragrupp. På så vis kan barnen ha det bra medan föräldrarna deltar i sin aktivitet.

Anmälan och mer information:

Ring 0522-69 68 28 eller skicka e-post: anhorigcentralen@uddevalla.se

 

Musslan är till för dig som är 7-19 år och har en mamma, pappa eller annan närstående med missbruksproblem eller psykisk sjukdom.

Anmälan och mer information ring 0522-69 67 73 eller 070-228 07 01, skicka e-post Musslan

eller gå in på länken och läs mer Musslan - barngrupper

 

Unga anhöriga

Är du ungdom 13 år

och uppåt och har en förälder med allvarlig sjukdom? Kanske lever du tillsammans med ett syskon som har en funktionsnedsättning? Vi vet att du inte är ensam om det. Hos oss får du någon att prata med eller kom och träffa andra ungdomar med liknande familjeförhållanden.

För mer information:

Ring 0522-69 75 88 eller skicka e-post: anhorigcentralen@uddevalla.se

Kontakt

Funktionsbrevlåda Anhörigcentralen,

anhorigcentralen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00