Utbildning och föreläsningar

Ta gärna del av Anhörigcentralens olika utbildningar, föreläsningar eller samtalsgrupper. Ibland ordnar vi även studiecirklar i samarbete med andra organisationer.

Se vad som är på gång i vårt nyhetsbrev som du kan hämta hos oss, prenumerera på eller hör av dig via telefon

För mer information och anmälan:

Ring 0522-69 68 28, 0522-69 75 88 eller skicka e-post till vår funktionsbrevlåda, se nedan.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Anhörigcentralen,

anhorigcentralen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00