Gruppboende, gruppbostad

Gruppboende/gruppbostad är avsett för dig som har omfattande behov av stöd och omvårdnad och behöver mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal. Bostaden består av ett mindre antal lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum. Omfattningen av personal varierar utifrån de boendes behov.

Mer information

Läs mer om boende med särskild service, LSS

Boende, LSS

Läs mer om boendestöd, psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd och bostad med särskild service

Förslag på sidor