Mat och miljö inom äldreomsorgen

Alla måste hjälpas åt för att värna om vår natur och miljö och hushålla med resurserna (råvaror, tid och pengar).

Minska svinnet

En viktig insats är att minska svinnet vid matlagning och måltider. Köken behöver få aktuell information om antalet barn och vuxna som ska äta för att kunna köpa hem och laga lagom mycket mat.

Det är också viktigt att man bara tar till sig den mängd mat man tänker äta upp, det går alltid bra att hämta mer om man är hungrig. Alla ska givetvis kunna äta sig mätta till nästa mål mat men det är slöseri med resurser om mat slängs!

Vegetabilier

Måltidsservice arbetar även för att gradvis servera fler rätter med större andel vegetabilier som rotfrukter och baljväxter, främst inom barn- och ungdomsverksamheten.

Det krävs mindre energi för att odla vegetabilier som äts av oss direkt än om de ska gå omvägen om t.ex. kor och grisar för att bli kött. Om vi använder säsongens grönsaker spar vi även där på miljö och pengar för att inte tala om att smaken och näringsinnehåll oftast är bäst under säsongen.

Ris är inte så klimatsmart då det bildas mycket metangas vid odlingen. Det kan heller inte odlas i Sverige och ger därför en del utsläpp via transporten hit. Som alternativ serveras olika potatisrätter oftare och även så kallade matkorn som liknar ris i smak och konsistens men odlas i Sverige.

Ekologiskt eller närodlat

Ekologiskt eller närodlat är ett komplicerat val då man måste väga in en mängd av faktorer för att se ett livsmedels hela påverkan på miljön (s.k. Livscykelanalys, LCA). Ett exempel är äpplen där de konventionellt odlade svenska äpplena bedöms påverka klimat och miljö mindre än importerade ekologiska äpplen. Svenska (närodlade) ekologiska är givetvis det bästa men finns bara under en begränsad tid och tyvärr ofta till ett högt pris.

Livsmedelsbudgeten är anpassad för att kunna köpa den andel ekologiska produkter som våra politiker har satt som mål. Inköp görs utifrån kvalitet och pris men då ekologiskt ofta är dyrare blir det en prioritering.

Beroende av produkt kan priset på ekologiskt vara 10-80 % högre men vanligen anser man att det medför ca 30% ökad kostnad. I nuvarande avtal har vi ett antal produkter som alltid ska vara ekologisk och då har vi valt så kallade volymprodukter - t ex pasta. Måltidsservices kök har ambitionen att följa de satta målen men också att prioritera inköp av svenska varor som är en uttalad önskan från många medborgare.

Att äta ekologiskt behöver inte bli dyrare

En ekologisk matsedel som bygger på mycket vegetabilier som baljväxter, rotsaker och kål, kan vara både näringsriktig och kostnadsmässigt på samma nivå som en konventionell matsedel. Tyvärr är inte acceptansen för mer baljväxter och andra grönsaker som huvudrätt särskilt hög bland barn och elever ännu och för våra äldre kan det innebära en negativ upplevelse att prova helt nya smaker och konsistenser. Det gör att alltför små portioner äts vilket i sin tur är negativt för näringsintaget. En gradvis förändring på matsedlarna och personal och vårdnadshavare som stödjer detta gör att fler barn och elever väljer vegetabilier till lunch och bland äldre räknar vi med stora förändringar på önskemål om mat och smak i framtiden.

Ekologisk mjölk serveras i alla kök inom skolor och förskolor. För äldreomsorgens kök, som nyligen organiserats under Måltidsservice, inför vi alltmer ekologiska inköp för att uppnå uppsatta mål.

Klimat- och hållbarhet

Fortbildning och utveckling av klimat- och hållbarhetstänk pågår kontinuerligt, men än har vi en bit kvar och utmaningen ligger främst i att få alla våra matgäster, unga såväl som vuxna, att välja mer vegetariskt. Det är den mest effektiva klimatinsatsen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor