Serviceboende

Uddevalla har olika former av serviceboenden. Dessa benämns olika beroende på inriktning.

  • Serviceboende/stödboende finns för personer med missbruk och sociala problem. Boendena har olika inriktningar på missbruksbehandling, stöd/omsorg och tillsyn med hjälp av erfaren personal.
  • Serviceboende/bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning.
  • Gruppbostäder och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning (LSS).

Mer information

Läs mer om boendestöd, Missbruk och beroende

Stöd och boende vid missbruk

Läs mer om boende enligt LSS

Boende, LSS

Läs mer om boende, psykisk funktionsnedsättning

Boendestöd och bostad med särskild service

Förslag på sidor