Begravning, borgerlig

I Sverige kan en begravning vara borgerlig eller religiös. Religiös begravning innebär en kristen begravning och förutsätter att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Om den avlidne hade en annan religionstillhörighet eller inte var troende blir det i stället en borgerlig begravning.

Borgelig begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning.

Uddevalla kommun har inte utsett några borgerliga begravningsförrättare. Om man vill kan till exempel en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående förrätta begravningen.

Vänd dig till en begravningsbyrå om du behöver hjälp med förrättning och hur ni vill att den borgerliga begravningsakten ska se ut, exempelvis val av lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Begravningsombud

Eftersom kyrka och stat är åtskilda sedan år 2000 finns det begravningsombud i varje kommun. Ombudet ska vara tillgänglig för information om begravningsverksamheten för de som inte tillhör Svenska kyrkan eller tillhör annat trossamfund.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen, som också är tillsynsmyndighet. Ombudets uppgift är att i första hand granska kyrkans redovisning av den fastslagna begravningsavgiften.

Begravningsavgiften ska täcka kyrkans kostnader. Avgiftens storlek framgår av din skattsedel. Begravningsombudet är dessutom diskussionspart och medlare för icke medlemmar i Svenska kyrkan om det skulle uppstå problem i samband med frågor som rör begravning.

Förslag på sidor