Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras efter den avlidne. Bouppteckning är det tillfälle då de personer som har rätt till arv träffas för att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder som de var på dödsdagen. Bouppteckning är också den handling som dödsboet ska lämna till Skatteverket för registrering.

För att få hjälp med bouppteckning kan du vända dig till en begravningsbyrå. Vissa banker erbjuder också denna tjänst.

Förslag på sidor