Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs i stället för bouppteckning om tillgångarna inte räcker till mer än begravningskostnaderna.

I Uddevalla kommun erbjuds tjänsten att göra en dödsboanmälan genom socialtjänsten. Kontakta en handläggare på sektionen för försörjningsstöd om du vill ha mer information.

Tänk på att boet alltid ska lämnas helt orört till dess att socialtjänsten tagit del av vad det innehåller om en dödsboanmälan kan vara aktuell. Hembesök görs alltid och tid för detta bokas genom att du kontaktar en handläggare på sektionen för försörjningsstöd.

Det du själv bör göra är att:

  • Stoppa de betalningar som dras via autogiro och eventuella fullmakter.
  • Avvakta med inbetalning av räkningar.
  • Ta reda på om försäkringar finns.
  • Säga upp lägenheten, el, telefon, tidning med mera.
  • Göra adressändring till den som ska förvalta dödsboet. Detta görs på den blankett som skickas ut av Skatteverket till dödsboet. 

Kontakt


Försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30.

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen
Junogatan 2
451 81 Uddevalla

Mer information

Ikon dokument/fil

Broschyr - Information om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd

Dödsboanmälan.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00