Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, som tidigare kallades socialbidrag, är ett villkorat stöd. Alla som vistas i Uddevalla kommun och som inte har tillräckligt med pengar för att försörja sig och sin familj har rätt att söka ekonomiskt bistånd.

Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård eller glasögon. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.

När du har ekonomiska problem och inte vet hur du ska klara din försörjning kan du vända dig till en socialsekreterare på arbetsmarknadsavdelningen. De kan ge dig en förhandsbedömning per telefon.

Socialsekreterarna har telefontid alla vardagar klockan 8.30-9.30.

Första besöket

Du får tid för ett första besök inom två veckor efter att alla begärda handlingar inkommit. Under tiden får du en ansökningsblankett och information om ekonomiskt bistånd hemskickad till dig. Vid första besöket görs en utredning av din ekonomi. Om det framkommer att det inte finns något annat sätt för dig att klara din försörjning, kan du ha rätt att få ekonomiskt bistånd.

Om du har med dig alla begärda uppgifter till besöket får du normalt ett beslut på din ansökan vid första besöket. Du måste själv aktivt göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Detta innebär bland annat att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete.

Är du föräldraledig måste du i första hand ta ut föräldrapenning och andra bidrag. Är du sjuk och inte kan arbeta måste du ha ett läkarintyg som styrker detta samt vara sjukskriven.

Vid första besöket ska du ha med dig:

 • legitimation
 • ifylld ansökningsblankett
 • lönebesked för de tre senaste månaderna
 • besked om arbetslöshetsersättning
 • hyresavi samt hyreskontrakt
 • utbetalningsavier för pension, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd/underhållsbidrag, bostadsbidrag/bostadstillägg, skatteåterbäring och studiestöd.
 • uppgifter om andra inkomster
 • uppgifter om andra kapitaltillgångar som kan säljas, till exempel fonder eller aktier, ekonomisk översikt från bank samt tillfälligt kontoutdrag från bank för de tre senaste månaderna.
 • besökskort, individuell handlingsplan från arbetsförmedlingen eller annat som visar att du står till arbetsmarknadens förfogande.
 • senaste deklarationen från Skatteverket.

Tänk över detta innan du söker ekonomiskt bistånd:

 • Har du sökt de generella förmånerna du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd med mera?
 • Har du sparade pengar?
 • Har du någon tillgång som kan säljas, exempelvis bil?
 • Står du till arbetsmarknadens förfogande och tar du de jobb eller arbetsmarknadsåtgärder som du erbjuds?
 • Kan du söka en billigare bostad?
 • Du kanske behöver delta i SFI (svenska för invandrare).

Övrig information

 • Föräldrar är skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år eller går ut gymnasiet.
 • Du som är studerande har i regel inte rätt till ekonomiskt bistånd under pågående termin.
 • Lever du i ett samboförhållande så räknas inkomsterna samman när man bedömer behovet av ekonomiskt bistånd. I ett samboförhållande har ni alltså försörjningsskyldighet för varandra.
 • Om du får avslag på din ansökan har du rätt att få ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet du får, har du rätt att överklaga och få det överprövat av Förvaltningsrätten. Överklaga beslut
 • Vid misstanke om att någon erhållit ekonomiskt bistånd felaktigt eller med för högt belopp har kommunen skyldighet att göra en polisanmälan.

Kontakt

Gäller det allmänna frågor om ekonomiskt bistånd:

Kontaktcenter

När du har frågor om ekonomiskt bistånd (socialbidrag), missbruk eller stöd och hjälp till barn och unga.

Telefon
0522-69 60 00

Vill du komma i kontakt med en socialsekreterare:


Försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30.

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen
Junogatan 2
451 81 Uddevalla

Mer information

Förslag på sidor