Normer för bostadskostnad och försörjning

Försörjningsstödet räknas ut efter en riksnorm. På Socialstyrelsens hemsida kan du se hur stor den aktuella riksnormen är.

Aktuell riksnorm försörjningsstöd

Kostnader för boende och vissa andra behov ligger utanför riksnormen, eftersom dessa kan variera beroende till exempel på var och hur du bor. I Uddevalla kommun gäller följande normer för bostadskostnad:

Normer för bostadskostnad 2020

Hushållsstorlek

Bostadskostnad

1-2 vuxna

5 125 kr/månad

1-2 vuxna + 1 barn

6 450 kronor per månad

1-2 vuxna + 2 barn

8 050  kronor per månad


För varje ytterligare barn höjs normen med 1 600  kr/mån.

Beloppen avser kostnad före avdrag för eventuellt bostadsbidrag. Kostnad för uppvärmning är inkluderad. Hushållsel och bilplats/garage ingår inte.

Vid särskilda skäl kan en högre bostadskostnad beviljas.

För ungdomar under 25 år tillämpas lägre nivåer för bostadskostnad. Socialtjänsten stöttar som regel inte ungdomar till eget boende innan de fyllt 21 år. Undantag kan göras om det finns särskilda medicinska eller sociala skäl.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00