Stiftelsen Särfond nr 3

Bohusläns egnahemsfond

Sökanden ska ha påbörjat eller planerat för renovering eller nybyggnation av det egna hemmet. Beslut om utdelning tas av Kommunstyrelsen. Den sökande ska vara från Bohuslän. Gåvan ges främst till unga behövande.

Donerad av folkskolläraren Karl Sjöblom

Ansökan

Ansökan senast 31 augusti 2018.

Ansökan ska åtföljas av personbevis samt intyg från präst eller förtroendeman i någon av kommunens nämnder/styrelser att sökanden är en "arbetsam, nykter, sparsam och aktningsvärd person som har behov av gåvan".

Ansökan skickas till
Stiftelsen Särfond 3
c/o Uddevalla kommun
Kommunledniningskontoret, ekonomiavdelningen
451 81 Uddevalla

Kontakt

Pia Engdahl, +46 522‑69 60 11

Ekonomiadministratör

pia.engdahl@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00